Hansın Doğan

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi

Hansın Doğan, özel sektörün kalkınmadaki rolünü geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Kapsayıcı ve sorumlu iş yapma yöntemlerinin yaygınlaşması için çalışmaktadır ve SKA kapsamında sosyal ve çevresel sorunların giderilmesi için 50'den fazla kamu-özel ortaklığı ve kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştirip yönetmiştir. Global Compact Türkiye Ağı, UNDP Uluslararası İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, Business Call to Action, Connecting Business initiative Türkiye ağı, Hedefler için İş Dünyası Platformu, csrblog.com dahil olmak üzere birçok özel sektör platformunun ve kalkınma için politika merkezinin oluşturulmasında ve yönetilmesinde liderlik yapmış ya da önemli katkılarda bulunmuştur.

UNDP’ye katılmadan önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik görevde bulunmuş ve eski TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Fulbright Komisyonu, Türkiye Kömür Madenciliği Enstitüsü, GTZ ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliği’nde danışmanlık görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi SBF’den işletme lisans derecesine ve Exeter Universitesi'nden Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesine sahiptir.

Top