Emin Alper Karaçar

Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve Kamu Sektör Lideri, Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı, KPMG Türkiye

Top