Mohammad Farrukh Raza

IFIN CEO, IFAAS; Kurucu

Farrukh, İslami finans sektöründe 15 yıllık geniş ve çeşitli deneyimlere sahiptir. Bu deneyimleri, 4 kıtada 20'den fazla ülkenin hükümetlerine politika düzeyinde danışmanlık, İslami finans için altyapı oluşturma ve çeşitli yetki alanlarında çığır açan İslami finans işlemlerinin başlatılmasında kilit roller oynamayı içerir. IFAAS ekibine İslami finans büyük planlarının gelişimi, kurumsal müşteriler için 150'den fazla ürün piyasaya sürmek üzere birçok ülkenin stratejik planlarını ve düzenlemelerini oluşturmak gibi çeşitli yüksek profilli projelerde liderlik etmiştir. İslami finansı daha yüksek bir uyum seviyesi, profesyonellik ve kapsayıcılık düzeyine iten uluslararası standart belirleme kurumlarıyla yaptığı çalışmalarla sektörün düşünce liderliğine aktif olarak katkıda bulunmaktadır. En son girişimi kurucu ortağı olduğu, İslami finans endüstrisini yeniden tanımlamayı amaçlayan, İslami bir FinTech çözümü olan, IFIN’dir.


Top