Prof. Dr. B. Aykut Arıkan

Universal & Partners Kurucu Ortak

1970 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, İstanbul Alman Lisesi’ni Alman Yükseköğretim Denkliği diplomasıyla (Hochschulreife Diplom) bitirdikten sonra (1990), İstanbul Üniversitesinde Dokümantasyon ve Enformasyon alanında lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı Üniversite’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında, “Bilgi Erişimde Dil Sorunları” konusunda doktorasını 2005 yılında tamamlayan Arıkan, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçerek disiplinlerarası çalışmalarına devam etmiştir.

Bu çerçevede, “Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi” başlıklı projesi, 2007 yılında TÜBİTAK’ın 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programınca desteklenmeye layık görülmüştür. Aynı konuda bir patent başvurusu da bulunan Arıkan, 2011 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçent unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF Yeni Medya Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı altında kurmuş olduğu Bilgi ve İnovasyon Yönetimi uzmanlık alanıyla İnovasyon Yönetimi konusunun Türkiye’de akademik düzeyde öncülüğünü yapmış olan isimlerden biridir. İlgili programda İnovasyon Yönetimi konulu bir dizi lisansüstü ve doktora tezinin de danışmanlığını üstlenmiştir. Yalın İnovasyon konsepti bağlamında geliştirmiş olduğu İnovasyon Bulutu yazılımıyla da özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon ihtiyaçlarının düşük maliyet ve yüksek katma değerle karşılamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın Yaratıcı Endüstriler alanındaki çağrısıyla, Türkiye’nin ilk Gelecek Merkezi’ni kuran Arıkan’ın çeşitli yerli ve yabancı bilimsel dergi ve konferanslarda yayımlanan bir dizi makale ve bildirisi ve Babil Yayınları tarafından 2006 yılında yayımlanan “Bilgi Erişim Sistemleri” başlıklı bir de basılı kitabı vardır. Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, Kurucu Ortağı olduğu Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş.’nde İş Geliştirme Direktörü olarak da görev yapmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Top