Prof. Dr. Meral S. Öztoprak

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1984’de mezun oldu. C.Ü. Sosyololoji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1997’de Doçentliğini aldıktan sonra 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. 2004 yılında Profesör oldu.

1998-2009 yılları arasında görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi’nde, öğretim üyeliği yanında 2003 yılında İİBF Dekan Yardımcısı, 2004-2008 yılları arasında Hukuk Fakültesi Dekanı olarak çalıştı. 2006 ve 2008’de Georgetown Üniversitesi’nde Visiting Professor, 2001’de EUVP daveti  çerçevesinde Brüksel ve Strazburg’da, 2107-2018 akademik yılında 6 ay İngiltere’de SOAS’da araştırmacı profesör olarak bulundu.

Çalıştığı üniversitelerde, Üniversite, Fakülte ve SBE Kurulları ve Yönetim Kurulları’nda bulunmuş, Akdeniz Üniversitesi Senato Üyeliği yapmıştır. ISA (International Sociological Association) üyesidir. 2009 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı'nı yürütmektedir.


Top