Mustafa Akmaz

Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında doğdu. Orta Doğru Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. Boston Üniversity’de aktüerya üzerine lisans üstü eğitim gördü. Mülga Hazine Müsteşarlığı’nda Hazine Uzmanı unvanıyla sosyal güvenlik, istihdam, sağlık ve enerji alanlarında çalıştı;  sosyal güvenlik, işsizlik sigortası, BES ve enerji reformlarında görev aldı; KİT’lerin yatırım ve finansmanından sorumlu Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı. TC Londra ve Paris Büyükelçiliklerinde ekonomi müşaviri/başmüşaviri olarak diplomatik görevler ifa etti. Birçok Dünya Bankası ve AB projesinde aktif görevler aldı. 2017 yılından bu yana EGM Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.   

Top