Gökhan Seçkin

Kimlic Blockchain Kurucu Ortak & CEO

Gökhan Seçkin Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış ve burada araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. GE Aviation ve Sandoz'da mühendis olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2000lerin başında dijital teknolojilere odaklanmış ve Zanox ve Engageya gibi dijital reklam şirketlerinde ülke yöneticisi olarak çalışmıştır. BUMED Business Angels Network'te birçok yeni girişime dijital pazarlama teknolojileri konusunda mentorluk yapmıştır.

Türkiye'nin ilk blokzincir şirketlerinden olan Kimlic'in kurucusudur. Kimlic, finans kuruluşlarının müşterini tanı sorunları çözmeyi hedeflemektedir. Gökhan blokzincir teknolojisinin kalıcı olacağına ve sektörlerin buna adapte olması gerektiğine inanıyor.


Top