Eray Yüksek

Tomorrowism Kurucu

30 yılı aşkın sürede çeşitli endüstrilerde kurumların; marka, farklılaşma, yaratıcı, inovatif olmaları konusunda; projelerinin başlatılmasında ve şekillenmesinde önemli roller almıştır. Dönüşüm, strateji, teknoloji ile işi buluşturma; geleceği anlama, senaryolar üretme ve istenilene ulaşma konularında liderlik, koçluk görevlerini üstlenmiştir.

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst seviye görevler üstlenmiştir. IBM Türk’ün, hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel Müdürlük görevi sırasında, büyüme ve pazar payları rekor artışlar göstermiştir.

Başkanlık Yardımcılığı döneminde, yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır.

Fütüristler Derneği Başkanlık görevini üstlenmekte; kurumlar, girişimciler ve gençlere iyi bir gelecek üretebilmeleri için destek vermektedir. 2019 yılında Tomorrowism Strateji Geliştirme şirketini kurarak danışmanlık yapmaya başlamıştır.


Top