Prof. Dr. Vedat Akgiray

Boğaziçi Üniversitesi

Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde finans alanında öğretim üyeliği ve Kurumsal Yönetim Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevlerini yürüten Vedat Akgiray, 1992-2009 yılları arasında Finans Doktora Programını yönetmiş, yine 2002-2009 yılları arasında Finans Mühendisliği Programının kurucu başkanlığı görevini yürütmüştür. Akademik kariyeri boyunca seksenden fazla öğrenciye tez danışmanlığı yapmış, yüzden fazla akademik makale yazmıştır. Mart 2009’da, Aralık 2012’ye kadar yürüteceği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına getirilen Akgiray, aynı zamanda 2012’de yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu’nu hazırlayan ekibe de liderlik etmiştir. Aynı dönemde IOSCO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, G20 FSB üyeliği ve IFRS İzleme Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Bu pozisyonlardayken, 2008 global ekonomik krizi sonrası yeniden düzenlenen global finansal mimarinin birçok aşamasında aktif rol oynamıştır. 

Her zaman ilgi duyduğu matematiksel finansla birlikte, güncel araştırma konuları ekonomik-değer temelli kurumsal yönetim, emeklilik fonları ve yeni dijital teknolojilerdir. Yeni kitabı “Good Finance” finansal krizlerin sebeplerini araştırmakta ve finansı insan için daha faydalı bir sisteme dönüştürmeyi tavsiye etmektedir. 


Top