Prof. Dr. Cem Avcı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Otuz yıllık araştırma ve danışmanlık süresince Prof. Cem Avcı, Çevresel ve Sosyal Etki değerlendirmeleri, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Denetimleri, Toprak ve Yeraltı Suyu Kalitesi araştırmaları ve İyileştirme projelerinin yanı sıra Atık Yönetimi Çalışmaları yürütmüştürr. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri ile ilgili çalışmaları şu konuları içermiştir: Enerji projeleri (Hidroelektrik Santraller, Rüzgar santralleri, Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Gaz Santralleri, kömür ve maden madenleri), altyapı (otoyollar, tüneller ve köprüler, sağlık kampüsleri, konteyner terminalleri, havaalanları) ve petrol ve gaz (rafineriler, petrol ve gaz (şeyl gazı, büyük ölçekli boru hatları (Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Güneyakım ve Türkakımı Doğal Gaz Boru Hattı). En son çalıştığı proje 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım yollarının projesi olmuştur. Prof. Avcı, ayrıca,  çokuluslu finans kuruluşlarının çevre ve sosyal politikalarında, Türkiye'de sanayi sektörüne yönelik eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Top