Ali İhsan Güngör

Sermaye Piyasası Kurulu, Aracılık Faaliyetleri Dairesi Daire Başkanı

Ali İhsan GÜNGÖR 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi’nden Ekonometri alanında, George Washington Üniversitesi’nden Finans alanında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma hayatına 1998 yılında özel bir bankada başlamış ve 1999 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurul’unda devam etmiştir. Kurul içerisinde Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi’nde uzman ve daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, yurtdışı yüksek lisans eğitimini müteakip 2011 yılında Aracılık Faaliyetleri Dairesi’ne katılmıştır. Halen Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olup, yatırım kuruluşlarının düzenlenmesi, gözetimi ve denetiminden sorumludur. Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi ülkemizdeki finansal alt yapı kuruluşlarının faaliyetleri de görev tanımı içinde bulunmaktadır.

Ali İhsan GÜNGÖR’ün borsalar ve diğer ikincil piyasa kuruluşları ile aracı kurumlar hakkında çeşitli çalışma ve yayınları bulunmaktadır.

Top