Prof. Dr. Çağlar Manavgat

Bilkent Üniversitesi

1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ankara Barosuna kaydoldu.

1986 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda göreve başladı. 1989 yılında uzman hukukçu, 1996 yılında başuzman hukukçu oldu. 1998 yılında Hukuk İşleri Daire Başkan Yardımcılığına atandı. 2001 yılından 2006 yılı sonuna kadar Hukuk İşleri Daire Başkanlığı görevini sürdürdü.

Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarını 1988 yılında tamamladı. Daha sonra 1996 yılında, aynı bölümde yürüttüğü doktora çalışmalarını tamamlayarak, hukuk doktoru unvanını aldı. 2009 yılında Ticaret Hukuku alanında doçent oldu.

2007 Bahar Döneminde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı görevine devam etmektedir. 2017 yılında Profesör unvanını alan Çağlar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde Ortaklıklar Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Finansal Kurumlar Hukuku; yüksek lisans düzeyinde Sermaye Piyasası ve Piyasanın Kötüye Kullanılması; doktora düzeyinde Anonim Ortaklık Malvarlığının Korunması; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Sermaye Piyasası Hukuku derslerini vermektedir.

Ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Top