Kadir Kurtuluş

Proofstack, Kurucu Ortak - Blockchain Association of Eurasia (BLASEA), Başkan

Kadir Kurtuluş, İstanbul Barosunun üyesi ve Kurtuluş & Partners Law Firm’in kurucu avukatıdır. Türkiye’nin uluslararası alanda ödüllü olan ilk Blockchain projesi Proofstack (Eski adıyla Copyrobo) kurucu ortağıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitiminden sonra İngiltere’de eğitim almaya devam etmiştir. Cambridge’de dil eğitimi aldıktan sonra 2010 yılında İngiltere Trinity St. David Üniversitesinde Master of Business Administration (MBA) yapmıştır. İngiltere’de eğitim aldığı yıllarda yüksek lisans eğitiminin yanı sıra İngiliz Şirketlerinde avukat olarak çalışmaya devam etmiş ve İngiltere’de faaliyet gösteren Türk- İngiliz Hukukçular Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Başkanlığı görevini ifa etmiştir.

İngiltere’de kurulan ve faaliyet gösteren Türk- İngiliz Gazeteciler Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Hukuki Danışmanlığı görevini, Belçika’da kurulu olan Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri konsey üyeliğini ve Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneğinin Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Kadir Kurtuluş; Fikri ve Sınai Haklar, Bilişim Hukuku gibi hukuk alanlarında ve Blockchain, Kripto Para gibi ekonomi alanlarında uzmanlaşmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergi, gazete ve diğer yayım organlarında yazıları yayımlanmakta olup ülke genelinde tanınmış TV kanallarında yapılan hukuk ve ekonomi programlarına yorumcu olarak katılmaktadır. Bunların yanı sıra belirli kurumların düzenlediği panellerde ve üniversitelerde düzenlenen konferanslarda konuşmacı olarak bulunmaktadır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan Lisanlı Melek Yatırımcı olan Kadir Kurtuluş, almış olduğu Melek Yatırımcı Lisansı ile Melek Yatırımcı Ağına katılmış ve çeşitli projelere yatırım sağlayarak mentorluk yapmıştır. Kadir Kurtuluş, yeni nesil girişimcilik projelerini desteklemektedir.

Top