Hakan Ertürk

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü

1977 yılında Ankara’da doğdu, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois MBA (Finans) programını başarıyla tamamladı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Bölümünde ‘’Girişim Sermayesi Sektöründeki Yatırım Tercihleri ve Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Girişimlere Yapılan Müdahalelerin Analizi: Türkiye’deki Girişim Sermayesi Uygulamaları’’ konulu teziyle doktorasını tamamladı.

İş hayatına 2000 yılında Stajyer Hazine Kontrolörü olarak başladı. 2000-2006 yılları arasında Stajyer - Hazine Kontrolörü, 2009 – 2011 yılları arasında İç Denetçi olarak görev yaptı. 21.11.2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Daire Başkanlığına getirildi. Görevi süresinde finansmana erişim konusunda birçok yeni finansal aracın ülkemize kazandırılmasında önemli görevler üstlendi. Bireysel katılım sermayesi sisteminin (melek yatırımcılık), girişim sermayesi fonlarının desteklenmesine yönelik üst fon programını ve fonlara doğrudan kaynak aktarımı programını, Hazine destekli kredi kefaletinde portföy garanti sisteminin ve Teminatlı İşlemler ve Merkezi Sicil Sisteminin yasal alt yapısının oluşturulmasını fiilen yürüttü ve bu programların temel çerçevesinin oluşturulmasını sağladı. 10.11.2016 tarihinde Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.

Hakan Ertürk, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Top