Kongre Programı

2019
 • Kayıt ve İkram

  08:00 - 09:30

 • 09:30 - 10:30  

     Ana Salon

  İhtiyaç Haritası

  Moderatör

  Esra Arslan

  Yönetim Kurulu Üyesi

  İhtiyaç Haritası, Inogar, InogarArt

  Konuşmacı

  Mert Fırat

  Oyuncu, Kurucu Ortak

  İhtiyaç Haritası, Inogar, InogarArt, Moda Sahnesi, Sanat Mahal, DasDas

  Konuşmacı

  Dr. Ali Ercan Özgür

  Kurucu Ortak

  Idema, İhtiyaç Haritası, Inogar, InogarArt, Sanat Mahal

 • Ara

  10:35 - 10:45

 • 10:45 - 11:45  

     Salon A

  Panel 16: Finansal Piyasalardaki Dönüşüm ve Türkiye

  • Dünyada yaşanan büyüme sorunu ve çözüm önerileri
  • Parasal genişlemenin sonlanmasının gelişmekte olan ülkelerdeki yansımaları
  • Döviz kuru istikrarsızlıklarının ve ticaret savaşlarının küresel finansal sitem üzerinde yaratığı tehditler
  • Negatif faiz uygulamasının sonuçları ve getiri arayışı
  • Türkiye’nin görünümü ve Türkiye’ye yatırım yapacak fonların beklentileri


  Moderatör

  Mark Howarth

  Piyasa Yapısı ve Stratejisi Direktörü

  Bloomberg

  Konuşmacı

  Robin Brooks

  Genel Müdür ve Baş Ekonomist

  Uluslararası Finans Enstitüsü

  Konuşmacı

  Ed Parker

  EMEA Ülkeleri Direktörü

  Fitch Ratings

  Konuşmacı

  Zeynep Yenel

  Yönetim Direktörü

  Goldman Sachs

  Sponsorluğunda

 • 10:45 - 11:45  

     Salon B

  Panel 17: Dönüşümün 3 Atlısı

  • Sürdürülebilir büyüme için girişimlerin, projelerin ve sanayi yatırımlarının desteklenmesinde, ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı verilmesinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ve Türkiye Kalkınma Fonu’nun rolü
  • Türkiye Ürün İhtisas Borsası: Tarım ürünlerinin sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan etkin bir piyasada işlem görmesini sağlayacak yeni bir borsa. Tarım ürünlerini menkul kıymetleştiren ürün senetleri, lisanslı depolar, üreticilerin risklerini yönetmelerini kolaylaştıracak tarım ürünlerine dayalı türev ürünler
  • Ulusal Kalkınmanın İzdüşümü Yerel Kalkınma: Ülkemizin bölgesel kalkınma politikaları ve ulusal kalkınmaya etkisi; Kalkınma Ajanslarının İkinci 10 Yılı: Sürdürülebilir büyüme için girişimlerin, projelerin ve sanayi yatırımlarının desteklenmesinde, ekonomik, mali ve teknik destek; Alternatif Finansman Mekanizmaları: Bölgesel girişim sermayesi fonu

  Moderatör

  Hüseyin Melih Akosman

  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

  Deniz Yatırım A.Ş.

  Konuşmacı

  Ahmet Şimşek

  Başkan

  T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi

  Konuşmacı

  Ali Kırali

  Genel Müdür

  Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.,

  Konuşmacı

  İbrahim Öztop

  Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

 • 10:45 - 11:45  

     Salon C

  Panel 18: Dönüşümün Sancıları: Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, Jeopolitik Gelişmeler

  • Göç öncesi, sırası ve sonrası insani, sosyal dönüşüm, Göçün uluslararası alanda ve ülkeler üzerindeki etkisi; sosyal, politik, yasal, ekonomik etkiler, güvenlik sorunları, çevresel sorunlar, göçle gelen yeni iş gücü dengesi
  • İklim değişikliği; okyanuslar, temiz su kaynakları, ormanlar ve yaşam alanları üzerindeki riskler ve sosyal maliyetler. İklim değişikliğine yönelik tedbirler (İklim Koalisyonları, Paris Anlaşması, sosyal etki amaçlı yatırımlar)
  • Gelir eşitsizliğine dengesiz büyüme ve hızlı teknolojik dönüşümün etkisi. Beşeri sermayenin hızlı teknolojiye ayak uyduramaması ve beceri geliştirme olanakları kısıtlı düşük gelir grubundaki bireylerin istihdam olanağını ve gelirden aldıkları payı sınırlaması
  • Ekonomik ağırlık merkezlerindeki değişim ve dengelenme arayışı. ABD’nin korumacı yaklaşımı ve Brexit’in küresel ticaret ve entegrasyonu olumsuz etkisi, Çin Kuşak ve Yol Girişimi
  • Sürdürülebilirlik ve teknoloji sorunların çözümü olabilir mi?

  Moderatör

  Bekir Ağırdır

  Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

  KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ

  Konuşmacı

  Damla Taşkın

  Yetkinlik Programları Müdürü

  Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü

  Konuşmacı

  Doç. Dr. Barış Karapınar

  5. Değerlendirme Raporu Ana Yazarı

  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

  Konuşmacı

  Vikas Aggarwal

  Gelişmekte olan Ülkelerden Sorumlu Kamu Politikaları Başkanı

  ACCA

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Raziye Selim

  İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmacısı,

  İTÜ

 • 10:45 - 11:45  

     Mimar Sinan

  Eğitim 16: Algoritmik İşlemler

  Ömer Çorluhan
  Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Elektronik Trading Bölüm Müdürü 

 • 10:45 - 11:45  

     İbni Sina

  Eğitim 17: Bireysel Yatırımcı İçin Teknoloji Rehberi: Bu Piyasada Hayatta Kalmak İçin Bilinmesi Gereken Yazılımlar, Ürünler ve Servisler

  Tunç Şatıroğlu
  KanalFinans.com
  Kurucu

  Aykut Sarıbıyık
  Devexperts
  İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

 • 10:45 - 11:45  

     Biruni

  Eğitim 18: Katılım Esaslı Fonların Gelişimi ve Sektördeki Yeni Ürünler

  Bora Doğanay
  KT Portföy Yönetim A.Ş.
  Genel Müdür Yardımcısı

 • Ara

  11:45 - 12:00

 • 12:00 - 13:00  

     Salon A

  Panel 19: Etki Amaçlı Yatırım: Yeni Bir Moda mı Yoksa Kazançlı bir İş Modeli mi?

  • Sürdürülebilir bir dünyanın finansmanı için “Sorumlu Yatırım” “Sosyal etki amaçlı yatırım” gibi pek çok terimi daha çok konuşuyor olduk. Peki bunları nasıl tanımlarız?
  • “Yeşil Kârlar” şirketlerin gündeminde öne çıkmaya başladı. Çevreci projelerin finansmanında yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Geleneksel ürünleri ve yöntemleri nasıl daha yeşil hale getirebiliriz?
  • Yatırımcılar sosyal etki amaçlı yatırımları portföylerine alma konusunda ne düşünüyor? Sosyal girişimlere nasıl yatırım yapılır? Sermaye piyasası ne sunuyor? Sosyal etki amaçlı fonlar, Yeşil Tahviller, Sosyal Tahviller ve niceleri…
  • Sosyal etki amaçlı ürünleri nasıl ölçümleyebiliriz ve kıyaslayabiliriz? Bu yatırımlarda etki nasıl ölçülür ve raporlaması nasıl yapılacak? Standart var mı? Raporlama maliyetini azaltacak çözümler var mı?

  Moderatör

  Prof. Dr. Cem Avcı

  Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Boğaziçi Üniversitesi

  Konuşmacı

  Hüseyin Gayde, CFA

  Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü

  İş Portföy Yönetimi A.Ş.

  Konuşmacı

  Aslı Selçuk

  Başkan, Yatırımcı İlişkileri Müdürü

  Tüyid Yatırımcı İlişkileri Derneği, Ford Otosan

  Konuşmacı

  Delphine Riou

  Sürdürülebilirlik Araştırmaları Direktörü

  BNP Paribas Asset Management

  Konuşmacı

  Gülçin Salıngan

  Direktör Yardımcısı

  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD)

  Konuşmacı

  Tayfun Özkan

  CFO

  Türk Kızılayı

  Sponsorluğunda

 • 12:00 - 13:00  

     Salon B

  Panel 20: İnsanın En iyi Versiyonu

  • İnsanın varlık nedeni nedir? 
  • İnsanı insan yapan şeyler/özellikler nelerdir? 
  • İnsanın kendini bilmesi/tanımasının önemi nedir?
  • İnsanın versiyonunu belirleyen özellikler nelerdir? (Beyin = donanım, Zeka = işletim sistemi, Akıl = yazılım, Ahlaki Erdemler = Adalet, Basiret, İtidal, Metanet)
  • İnsanda gelişim ve versiyon yükselmesi için gereken özellikler nelerdir? 
  • Fizyolojik/Bilişsel açıdan insanın en iyi versiyonu nedir? 
  • Toplumsal/Sosyal açıdan insanın en iyi versiyonu nedir?
  • Ekonomik açıdan insanın en iyi versiyonu nedir? (Finansal okur yazarlık, rasyonel karar alma ve davranışsal finans çalışmalarına konu yatırım kararlarını etkileyen; Bilişsel Önyargılar, Sezgisel Yanılsamalar, Zihinsel Yanılsamalar, Sürü Psikolojisi)

  Moderatör

  Abdurrahman Özciğer

  Yönetici Koçu, Mentor, Eğitmen, Danışman

  Öze Koçluk Mentorluk Eğitim Danışmanlık

  Konuşmacı

  Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

  Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, Filozof, Hattat

  Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, Düşünür, Edib

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Sinan Canan

  Eğitimci, Yazar

  AçıkBeyin Eğitim Kurucusu & Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Bölüm Başkanı

  Konuşmacı

  Elshan Guliyev

  Yönetim Kurulu Başkanı

  Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Zuhal Baltaş

  Kurucu Ortağı, Kurucu

  Baltaş Grubu , Nudge Network

 • 12:00 - 13:00  

     Salon C

  Panel 21: Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit

  • Sanayi toplumundan Hizmetler toplumuna geçişin yarattığı sancılar ve buna yönelik politika tedbirleri
  • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde sanayisizleşmenin farklılıkları
  • Sanayisizleşmeye doğru kayan yapısal değişim doğru yönde mi? Gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomiye bağlanması, önümüzdeki 20 yılda ekonomik ortamı nasıl şekillendirecek?
  • Sanayisizleşen toplumda büyümenin kaynağı nedir ve sürdürülebilir midir?
  • Türkiye erken sanayisizleşme sorunu yaşıyor mu? Kamu bu konuda nasıl yol almalı?
  • 11. Kalkınma Planında öngörülen eylemler

  Moderatör

  Ç. Emrah Öngüt

  İmalat Sanayii Dairesi Başkanı

  T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Erinç Yeldan

  Dekan, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  Bilkent Üniversitesi

  Konuşmacı

  Burcu Ünüvar

  Ekonomik Araştırmalar Müdürü

  TSKB

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Kamil Yılmaz

  Öğretim Üyesi, Ekonomi Bölümü

  Koç Üniversitesi

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Erkan Erdil

  Öğretim Üyesi

  ODTÜ TEKPOL (Bilim ve Tekonoloji Politikaları Araştırma Merkezi) ve İktisat Bölümü

 • 12:00 - 13:00  

     Mimar Sinan

  Eğitim 19: Yatırıma Nasıl Karar Verilir? Döviz mi? Altın mı? Borsa mı? 

  Ethem Umut Beytorun
  Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Kurumsal Finansman Müdürü

 • 12:00 - 13:00  

     İbni Sina

  Eğitim 20: Borsa’da Satır Aralarının Önemi

  Seda Yalçınkaya Özer
  İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Araştırma Uzmanı

 • 12:00 - 13:00  

     Biruni

  Eğitim 21: Sermaye Piyasaları Verileri ve e-VEDO Sistemi

  Dr. Özgür Uysal
  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
  Direktör

  Setenay Yağanoğlu
  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
  Baş Uzman - Veri Depolama ve Veri Analizi Takım Lideri

 • Ara

  13:00 - 13:40

 • 13:40 - 14:00  

     Ana Salon

  Ana Konuşmacı


  Konuşmacı

  Levent Çakıroğlu

  Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

  Koç Holding A. Ş.

 • Ara

  14:00 - 14:10

 • 14:10 - 15:10  

     Salon A

  Panel 22: Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve Riskler

  • Finansal teknoloji (fintek) geleneksel finansal kurumlar için bir dönüşüm fırsatı mı yoksa bir tehdit midir?
  • Finans sektörü teknolojik yenilikleri benimserken İslami bankalara özgü riskler, fırsatlar ve zorluklar var mıdır?
  • Dinamik bir finansal ekosistemde faaliyet gösteren İslami finans kurumları için yasal düzenlemelerin geliştirilmesi.
  • Uluslararası İslami finans sorunlarının ele alınmasında düzenleyici ve denetleyici yaklaşımlar: Merkezi Danışma Kurullarının rolü var mı?
  • Etik finans ve İslami finans bağı: Türkiye’de sosyal sorumlu yatırımların (SRI) potansiyeli.
  • Finansal kapsama ve sürdürülebilir kalkınma için İslami finansın harekete geçirilmesi.
  • Yeni teknolojilerin finansal kapsama ve KOBİ finansmanındaki rolü.

  Moderatör

  Ömer Çekin

  Uygulama III Daire Başkanı

  BDDK

  Konuşmacı

  Khalid Howladar

  Genel Müdür ve Kurucu

  Acreditus

  Konuşmacı

  Fatih Kazan

  Kıdemli Teknik Uzman ve Başkan Yardımcısı Danışmanı

  İslam Kalkınma Bankası

  Konuşmacı

  Mohammad Farrukh Raza

  CEO, IFAAS; Kurucu

  IFIN

  Sponsorluğunda

 • 14:10 - 15:10  

     Salon B

  Panel 23: Kredilere Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı İhraçlarında Piyasanın Yönü

  • Sukuk ve VDMK gibi farklı ürünlerin yatırımcı talebine etkisi, BES altındaki kaynakların piyasaya etkisi, ihraççılardan beklentiler 
  • Borçlanma aracı ihraçlarında güncel piyasa bilgileri, vade ve fiyatlama konuları, önümüzdeki dönem beklentileri 
  • Reel sektörden bir kurumun borçlanma aracı ihraç tecrübesini aktarması, ihraç süreci hakkındaki izlenimleri ve sağladığı faydalar  
  • Vadelerin uzaması ve yabancı yatırımcıların da ihraçlara katılmasını sağlamak için yapılabilecekler, yabancı yatırımcı gözünden Türkiye borçlanma araçları piyasası 
  • Güncel mevzuatta değişiklik yapılması arzu edilen/beklenen hususlar, yakın dönemde yürürlüğe girmiş olan düzenlemelerin etkisi ve önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler 

  Moderatör

  Poyraz Koğacıoğlu

  Kurumsal Finansman - Yönetici Direktör

  TSKB

  Konuşmacı

  Şule Topçu Kılıç

  Altyapı ve Enerji, Türkiye Ülke Başkan Vekili

  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

  Konuşmacı

  Müfit Arapoğlu

  Ortak Avukat, Sermaye Piyasaları Grup Başkanı

  BASEAK Hukuk Firması

  Konuşmacı

  Barış Keskin, CFA

  Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı

  İş Portföy Yönetimi

  Konuşmacı

  Onur Aksoy

  Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür

  TSKB

  Konuşmacı

  Bora Kıraç

  CFO

  Palmet Enerji A.Ş.

  Sponsorluğunda

 • 14:10 - 15:10  

     Salon C

  Panel 24: Dönüşüm Ekonomisinin Müşterileri

  • Mekanların evrimi. Fiziki mekândan çevrimiçi platformara geçiş. Mağazalar, seans odaları, işlem salonları aramızda olmaya devam edecek mi?
  • Dijital dünyanın en büyük ülkesi: Sosyal medya, müşteri davranışlarını nasıl etkiliyor? Sosyal platformlar müşterileri nasıl yönlendiriyor?
  • Dijital kanallar büyük oyuncuların dağıtım kanalı üstünlüğünü ortadan kaldırabilecek mi? 
  • Dijital pazarlama mı, dijital dünyada pazarlama mı?
  • Pazarlamanın yeni kavramları: Broad casting, Narrow casting, Point casting, Self media, Nano publishing

  Moderatör

  Ali Erhan Tamer

  Kurucu Ortak & CEO

  OXY/AI INC.

  Konuşmacı

  Stefan Zeiselmaier

  CEO

  ECE Türkiye

  Konuşmacı

  Kürşat Alparslan

  Danışman

  Tradesoft

  Konuşmacı

  Derya Matraş

  Türkiye Ülke Direktörü

  Facebook

  Konuşmacı

  Alexander Wallin

  CEO

  Sprinkle Group

  Sponsorluğunda

 • 14:10 - 15:10  

     Mimar Sinan

  Eğitim 22: Algoritmik İşlemde Kritik Noktalar

  Emre Onursal
  Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Portföy Aracılığı Müdürü

 • 14:10 - 15:10  

     İbni Sina

  Eğitim 23: CFA Programı Tanıtımı

  İlke Takımoğlu Homriş, CFA
  CFA Society İstanbul
  Direktör

 • 14:10 - 15:10  

     Biruni

  Eğitim 24: Veri Bilimci: Para Dedektifi

  Dr. Ahmet Melih Selçuk
  Komtaş /Analythinx
  Baş Veri Bilimci

 • Ara

  15:10 - 15:20

 • 15:20 - 15:40  

     Ana Salon

  Ana Konuşmacı


  Konuşmacı

  Temel Güzeloğlu

  Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

  QNB Finansbank

 • Ara

  15:40 - 15:50

 • 15:50 - 16:50  

     Salon A

  Panel 25: Aracılık İşlemlerinde Teknoloji; Platformların Dünü, Bugünü, Yarını

  • Mobil’in durdurulamayan yayılışı
  • Yatırımcının yeni müşteri deneyimi (customer experience)
  • Portföy dağılım önerileri / Risk eğitimleri
  • Yatırımcılar için basit çözümler, zaman kazandıran uygulamalar; uygun maliyetli canlı veri paketleri
  • Platformlar arası entegrasyon (mobil / web / profesyonel platformlar / yatırım uzmanı kesintisiz harmanlanmış hizmet)
  • Brokerage gelirlerinin düşmesi, alternatif gelir modelleri; aboneliğe dayalı bireysel yatırımcı paketleri
  • Kolokasyon hizmetleri & kurumsal çözümler (bağlantı sürekliliği, risk yönetimi)

  Moderatör

  Fırat Gürler

  Ülke Direktörü, Genel Müdür

  Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.

  Konuşmacı

  Bhaskar Prabhakara

  Genel Müdür

  WeInvest

  Konuşmacı

  Fatih Yeğenoğlu

  Genel Müdür

  InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  Konuşmacı

  Burak Arslanpay

  Trade Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı

  İnfina Yazılım

  Konuşmacı

  Yılmaz Arısoy

  Genel Müdür

  Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  Sponsorluğunda

 • 15:50 - 16:50  

     Salon B

  Panel 26: Toplum 5.0: İnsan Odaklı Endüstrileşme

  • Avcı/toplayıcı (1.0), tarım (2.0), endüstri (3.0) ve bilgi (4.0) toplumlarından sonra Toplum (5.0): Teknoloji tabanlı insanı merkeze alan Süper Akıllı Toplum.
  • Toplum 5.0 sofistike ve gelişmiş teknolojiler yoluyla büyük verileri kullanarak insanın yaşam kalitesini artıran ve kişiye özel çözümler sunan bir ekosistem vaat ediyor.
  • Yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler yeni yetkinlikler gerektirirken işsizliğin ve yaşlı nüfusun artışı toplumu nasıl etkiler? Bu konuda neler yapılmalı?
  • Sağlık alanındaki gelişmeler sonucunda ortalama yaşam ömrü artmaktadır. Artan dünya nüfusunun getireceği sürdürülebilirlik sorunu nasıl aşılabilir?
  • Tüm bunlar için gerekli olan “VERİ” nasıl sağlanacak?  Kurumların elindeki büyük veriler ortak paylaşıma açılabilir mi? Sakıncaları neler?
  • Bu süreçte 5 engel (ulusal stratejiyi belirleyecek düzenleyici kurumlar engeli, teşvik edici düzenleme ve hukuk alt yapısı engeli, bilginin korunması ve siber güvenlik engeli, insan kaynağının eğitilmesi ve yetiştirilmesi engeli, toplumsal kabul engeli) nasıl aşılacak?
  • Verinin değeri nereden geliyor? Verinin değer zincirinde kim nerede para kazanıyor? Benim verim ne kadar eder? Benim verimin tek başına değeri var mı yoksa değeri yaratan kolektif veri mi?


  Moderatör

  Sinan Oymacı

  BHT Danışmanı, Yazar

  Endüstri Yüksek Mühendisi,

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Alp Üstündağ

  Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dalı Başkanı, / Genel Müdür

  İstanbul Teknik Üniversitesi - Navimod İş Analitiği Çözümleri

  Konuşmacı

  Burak Aydın

  Genel Müdür

  SabancıDx

  Konuşmacı

  Prof. Dr. B. Aykut Arıkan

  Kurucu Ortak

  Universal & Partners

  Konuşmacı

  Dr. Kerem Dündar

  Kurucu

  Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

 • 15:50 - 16:50  

     Salon C

  Panel 27: Finansal Sistem ile İlgili Yanlış Giden Ne? Ne Yapılabilir?

  • Aşırı borçlanma ve yansımaları. 
  • Sorumlu yatırımlar. 
  • Finansal sektörün doğru ağırlığı ne olmalıdır? 
  • Finansal sektör ne kadar büyük olmalı? Yeni teknolojilerin mevcut finansal mimari üzerindeki olası etkileri (bankacılık, gölge bankacılık ve sermaye piyasasının ağırlığı)? 
  • Optimal finansal yapı nedir (bankacılık, gölge bankacılık ve sermaye piyasasının ağırlığı)? 
  • Çevresel konular göz önünde bulundurulmalı mı? 
  • Yeni teknolojilerin mevcut finansal mimari üzerindeki olası etkileri. 

  Moderatör

  Prof. Dr. Vedat Akgiray

  Boğaziçi Üniversitesi

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Ümit Gürün

  Texas Üniversitesi

  Konuşmacı

  Dr. Oğuzhan Karakaş

  Kıdemli Öğretim Üyesi

  Cambridge Üniversitesi

 • 15:50 - 16:50  

     Mimar Sinan

  Eğitim 25: Tüm Yönleriyle Yurtdışı Piyasalarda Yatırım

  Musa Ufuk Özdoğan
  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü

  Güven Baykuş
  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  Yurtdışı Piyasalar Bölüm Müdürü

 • 15:50 - 16:50  

     İbni Sina

  Eğitim 26: TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)

  Emre Koçbey
  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
  Direktör

 • 15:50 - 16:50  

     Biruni

  Eğitim 27: Fintech Dünyası ve Bankacılığa Etkileri

  Sait Şener
  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü

 • Ara

  16:50 - 17:50

 • 17:00 - 18:00  

     Ana Salon

  Panel 28: Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları

  • Dijital Dönüşüm Lideri Fonksiyonu ve dünyadaki yeri;  Dönüşüm sürecinde dijitalleşmenin önemi ve risk sermayesine yansımaları; Dijital ekonomide verinin önemi ve yenilikçi teknolojiler; Yerli milli teknoloji üretiminde atılacak adımlar, öncelikler, yapılan çalışmalar; Dijital dönüşüm ve siber güvenlik.
  • Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesi. İstanbul Finans Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi.
  • Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin çıkarılması, yetenek gelişimine ihtiyaç duyulan alanlar ve bu amaçla yürütülen projeler. Kamuda kariyer, performans yönetimi, liyakata göre yerleştirme ve yetkinlik artırılması uygulamaları,
  • Ekonomik kalkınma için gereken yatırımların özendirmesi, Türkiye yatırım ortamının tanıtımı, engel ve sorunların tespiti ve çözümü.

  Moderatör

  Dr. Alp Keler, CFA

  Başkan

  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

  Konuşmacı

  Dr. Ali Taha Koç

  Başkan

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

  Konuşmacı

  Prof. Dr. Göksel Aşan

  Başkan

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

  Konuşmacı

  Doç. Dr. Salim Atay

  Başkan

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

  Konuşmacı

  Arda Ermut

  Başkan

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

 • 17:00 - 18:00  

     İbni Sina

  Eğitim 28: Sermaye Piyasalarında Yönelimler

  Dilan Pamir
  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
  Müdür, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı, Yatırım Bankacılığı

 • 17:00 - 18:00  

     Biruni

  Eğitim 29: Blockchain Teknolojisine Giriş

  Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar
  Bahçeşehir Üniversitesi, Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Direktör

 • Kapanış

  - 18:00

Top
Top