Kongre Programı

2019
Kongre Programı (PDF)
 • Kayıt ve İkram

  08:00 - 09:00

 • 09:00 - 9:30  

     Ana Salon

  Hoş Geldiniz Konuşmaları

 • 09:30 - 10:30  

     Ana Salon

  Ana Konuşmacı


  Konuşmacı

  Tom Goodwin

  Yenilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Zenith Media

 • Kitap İmzalama Etkinliği

  10:30 - 11:00

 • Ara

  10:30 - 10:40

 • 10:40 - 11:40  

     Salon A

  Panel 1: Çeşitlilik ve Ekonomiye Yansıması

  • Önyargılarımızı nasıl aşabiliriz?
  • Çeşitlilik ile kapsayıcılık nasıl ele alınmalı, aralarındaki ilişki nedir?
  • Artan çeşitlilik iş süreçlerindeki boşlukları doldurarak, verimliliği ve etkinliği artırır mı? Daha çeşitli bir işgücü havuzunun yeni iş modellerinin gelişiminde etkisi nedir?
  • İş modellerinde dijitalleşme fırsat eşitliğini sağlayabilir mi?
  • Üst pozisyonlarda çeşitliliğinin azalmasının nedenleri, ne gibi önlemler alınabilir?
  • Göçmenler, yaşlılar, engelliler ve kadınlar gibi dezavantajlı kitleleri işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde nasıl güçlendirebiliriz?
  • Kadınların özellikle doğum sonrası iş hayatında kalması için yapılması gerekenler neler? Bakım ekonomisi ve sonuçlarına nasıl çözümler geliştirilmeli? Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak ve zaman kazandıracak hangi teknolojilere yatırım yapmalıyız?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:40 - 11:40  

     Salon B

  Panel 2: Veri Dünyası: Sermaye Piyasası

  • Sermaye piyasasında veri ve değeri nedir? Verinin değer zincirinde kim nerede para kazanıyor?
  • Türkiye Sermaye piyasalarında 15 yıl boyunca veri büyümedi, son 3 yılda %70'lik bir veri artışı var. Gelecek neyi değiştirecek?
  • Veri geleneksel sermaye piyasası işleyişini nasıl dönüştürecek? Katma değerli servisleri hangi sağlayıcılar dağıtabilecek?
  • Hizmet sunumunda finansal bilgi-veri ve şeffaflık nasıl ele alınmalı? Teknoloji, finansal hizmetleri nasıl değiştirecek?
  • Neden yüzlerce endeks veya bilgiye ihtiyacım olsun? Peki ya istediğim endeksi oluşturabilsem ve bunu alıp satabilsem, bu bir yeni finansal ürün mü?
  • Yapay zeka, sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler, finansal verilerin kullanımını nasıl daha verimli hale getirebiliyor?
  • Yeni veri türlerinden ne tür analizler çıkarılabilir? ITCH verisi nedir? AKD paketi geri geldi - bunlar veri paketlerine dönüşemez mi?
  • Veri dağıtımında monarşi, etkin fiyat oluşumunu etkiliyor mu? Yeni İkincil Veri Dağıtıcı Modeli, Kolokasyon servisleriyle birleşirse ne olur?


  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:40 - 11:40  

     Salon C

  Panel 3: Finans Merkezine Dönüşümün Hikayesi

  • Alternatif şehirler finans piyasasına ne sunuyor; teşvikler, alt yapı, beşeri sermaye, sosyal hayat avantajları?
  • Finans merkezi olmak ülkeye katma değer yaratıyor mu?
  • Uluslararası finans merkezleri arası eşgüdümün getireceği fırsatlar nelerdir
  • Finans merkezi olmak için hangi yönümüzü öne çıkarmalıyız?
  • İstanbul’un potansiyeli ve finans merkezi olması için stratejimiz nedir? 

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:40 - 11:40  

    

  Eğitim 1

 • 10:40 - 11:40  

    

  Eğitim 2

 • 10:40 - 11:40  

    

  Eğitim 3

 • Ara

  11:40 - 11:50

 • 11:50 - 12:50  

     Salon A

  Panel 4: Tecrübeli Gençler

  • Dijital çağ, çalışanların becerilerini ve bilgilerini sürekli olarak güncellemeyi gerektiriyor, yeni dünyada nasıl yetkin olacağım ve kalacağım: Yaşam Boyu Öğrenme
  • Neofobik kuşak dönüşümün önünde ne kadar engel? 
  • 100 artık yeni 60 diyoruz. Buna hazır mıyız? 60 sonrasında kariyerimizi ne kadar dönüştürebiliriz?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 11:50 - 12:50  

     Salon B

  Panel 5: Menkul Kıymetleştirme Büyümenin Finansmanın Çözümü Olabilir Mi?

  • Menkul kıymetleştirme gereksiz bir karmaşa mı yoksa mevduat-kredi dengesinin sıkışması için çözüm olabilir mi?
  • Türkiye menkul kıymetleştirme modelinde yeni yeni deneyim kazanıyor. Bu süreçlerde karşılaşılan sorunlar ve yapılması gerekenler nelerdir?
  • Proje finansman modellerinde, menkul kıymetleştirme işler mi? Kim aracı olacak? Aracı kurumlar bu piyasada nasıl yer almalı?
  • Tarımsal ürünlerin menkul kıymetleşmesini Türkiye Ürün İhtisas Borsası nasıl etkiler?
  • Menkul kıymetleştirilmiş ürünleri nasıl derecelendiririz, nasıl kıyaslarız? 

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 11:50 - 12:50  

     Salon C

  Panel 6: Topluma Daha İyi Hizmet Eden Bir Finans Endüstrisi Yaratmak

  • Finansın amacının yeninden tanımlanması gerekir mi?
  • Ülkelerin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma için nasıl bir finansal tasarım gerekli?
  • Çevrimsel Ekonomi ve Kaynakları Toplam Faydayı Yükseltecek Şekilde Tahsis Eden Bir Sistem Nasıl Tasarlanır?
  • Sürdürülebilir ekonominin finansman modeli ne olmalı?
  • Uzun Vadeli Sabırlı Sermaye neden önemlidir?
  • Girişim Sermayesi ve Uzun Vadeli Yatırımın Ekonomik Değeri Nedir?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 11:50 - 12:50  

    

  Eğitim 4

 • 11:50 - 12:50  

    

  Eğitim 5

 • 11:50 - 12:50  

    

  Eğitim 6

 • Ara

  12:50 - 13:30

 • 13:30 - 13:50  

     Salon A

  Ana Konuşmacı

  Konuşmacı

  Temel Güzeloğlu

  Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, QNB Finansbank

 • Ara

  13:50 - 14:00

 • 14:00 - 15:00  

     Salon A

  Panel 7: 100 Artık Yeni 60

  • Yaşam süresinin uzaması, demografik dönüşüm ve etkileri (2015’te yüzde 8 olan yaşlı nüfus oranı 2050’de yüzde 16 olacak).
  • Gümüş ekonomi; yaşlılık ekonomisi, yaş dostu alt yapı ve hizmetleri.
  • Nüfus artışının yarattığı dönüşümü nasıl finanse edeceğiz? (Kamu finansı ve sosyal güvenlik sorunları)
  • Uzayan ömrümüze karşı, emeklilik sistemimizi nasıl şekillendirmeliyiz? İdeal emeklilik sistemi var mı, varsa Türkiye için dönüşüm nasıl olmalı?
  • Emeklilik sistemi katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını nasıl artıracağız? 
  • Dijitalleşen dünyada yeni nesle emekliliği nasıl anlatırız?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:00 - 15:00  

     Salon B

  Panel 8: Finansal Risklerin Yönetimi ve Geleceği

  • Sürekli gelişen teknolojiler yeni riskleri beraberinde getiriyor ve risk karmaşıklığına sebep oluyor. Kurumlar bunu nasıl yönetecek?
  • Reel sektörde yeni finansal risklerin tanımı, etkili bir risk yönetimi nasıl olmalı? Bu konuda sermaye piyasaları araçlarının sunduğu çözümler ve maliyetleri neler?
  • Yapısal dönüşüm süreçlerini mali açıdan yönetemeyen şirketleri bekleyen tehlikeler neler?
  • Şirketlerde kur ve faiz (TL referans faiz?) riski yönetimi için vadeli işlem ve opsiyon ve diğer enstrümanlar.

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:00 - 15:00  

     Salon C

  Panel 9: Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit

  • Sanayi toplumundan, hizmetler toplumuna geçişin yarattığı sancılar ve buna yönelik politika tedbirleri.
  • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde sanayisizleşmenin farklılıkları.
  • Sanayisizleşmeye doğru kayan yapısal değişim doğru yönde mi? Gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomiye bağlanması, önümüzdeki 20 yılda ekonomik ortamı nasıl şekillendirecek?
  • Sanayisizleşen toplumda büyümenin kaynağı nedir ve sürdürülebilir midir? 
  • Türkiye erken sanayisizleşme sorunu yaşıyor mu? Kamu bu konuda nasıl yol almalı? 
  • 11. Kalkınma Planında öngörülen eylemler. 

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:00 - 15:00  

    

  Eğitim 7

 • 14:00 - 15:00  

    

  Eğitim 8

 • 14:00 - 15:00  

    

  Eğitim 9

 • Ara

  15:00 - 15:10

 • 15:10 - 15:30  

     Ana Salon

  Ana Konuşmacı

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:40 - 16:40  

     Salon A

  Panel 10: Senin Hayalin Ne?

  • Melek yatırımcılar melek mi? Girişim sermayesi ve melek yatırımcılık ekosisteminin ülkemizdeki gelişimi ve dönüşümü nasıl?
  • Piyasa hakimiyeti, büyük şirketleri, girişim evreninde ne kadar koruyor?
  • Fintek girişimleri nasıl devleşir?
  • Girişimlerin finansmanında sermaye piyasası ne sunuyor? 
  • Doğrudan girişimlere yatırım yapmak yerine girişim sermaye yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları ile girişimlere nasıl ortak oluruz?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:40 - 16:40  

     Salon B

  Panel 11: Konuşmasak Olmazdı: Kripto Para ve Tokenization

  • İkisinin de özünde şifreleme var, ama kripto para ve fiş (token) aynı mı?
  • Şifreleme (Kripto para ve fiş) geleneksel finansal modelleri tehdit ediyor mu?
  • Dijital varlığınıza sınır tanımadan her yerden erişebiliyorsunuz. Jetonlamanın en yıkıcı özelliği sınırları ortadan kaldırması mı?
  • Fiat coin to stable coin/geleneksel paradan sabit değerli paraya geçiş nasıl olur?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:40 - 16:40  

     Salon C

  Panel 12: Borsa İstanbul Grubu Yol Haritası

  Borsa İstanbul

  • Pazar Sınıflarının Değişmesi
  • DİBS Ödünç Piyasası ve Açığa Satış
  • Döviz Türevlerinde esnek valör ve fiziki teslimat
  • İşlem Saatlerinin küresel piyasalar ile uyumlulaştırılması
  • Kaldıraçlı işlem piyasasının Borsa İstanbul’a çekilmesi
  • BIST verilerinin Büyük Veri mimarisine eklemlenmesi
  • IFM Projesi ve Borsa İstanbul Grubunun Bölge Borsaları İşbirlikleri


  Takas İstanbul

  • Tek Teminat Havuzu Projesi
  • OTC Clearing Projesi
  • European Securtities Markets Authority (ESMA) Akreditasyon Süreci


  Merkezi Kayıt İstanbul

  • Omnibus Hesaplar ve Yabancı Yatırımcılarının TL Varlıklarının teminat statüsüne kavuşması
  • OTC Türev Ürünlerin Verisinin Toplanması
  • Sermaye piyasası araçları risk kontrol sistemi – SPARKS

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:40 - 16:40  

    

  Eğitim 10

 • 15:40 - 16:40  

    

  Eğitim 11

 • 15:40 - 16:40  

    

  Eğitim 12

 • Ara

  16:40 - 16:50

 • 16:50 - 17:50  

     Salon A

  Panel 13: Geçim Sıkıntısı Küreselleşmeden

  • “Kitlesel İşsizlik” problemi, “Kitlesel İşlevsizlik” boyutunu da alarak, ilerleyecek gibi duruyor. Kısa sürede kitlelere yeni beceriler kazandırılması, yeni iş pozisyonlarında istihdam edilmeleri ise çok zor.  Her şeyi Makinalar Yaparsa Biz Nasıl Geçineceğiz? Çalışma modellerindeki temel değişiklikler geleneksel sosyal güvenlik araçlarının erimesine yol açıyor. 
  • Kitlesel işsizlik ve işlevsizlik konularında kök neden nedir? Dünya nereye gidiyor? Nasıl çözülebilir, çözümsüzlüğün maliyeti nedir? Çözümün maliyeti ne olabilir? Bir kriz ile mi karşı karşıyayız? Yoksa; gidişat insanlık için bir fırsata çevrilebilir mi?
  • Tüm bunlara Vatandaşlık Temel Gelir cevap verebilir mi? 

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 16:50 - 17:50  

     Salon B

  Panel 14: Çevik Dönüşüm: Hızlı ve Öfkeli Etkili

  • Şirketler neden çevikleşme ihtiyacı duyuyorlar?
  • Daha çok yazılım endüstrisinde duyduğumuz çeviklik kavramı gerçekten iş birimlerinde de verimli bir şekilde uygulanabiliyor mu?
  • Çevik dönüşümün getirdiği avantajlar neler?
  • Şirketler çevik dönüşüm yolculuklarında en çok hangi zorluklarla karşılaşıyorlar?
  • Amaç çevik proje yönetimi yapmak mı yoksa çevik organizasyon olmak mı?
  • Şirketlerin çevikleşmesi yeni jenerasyonun şirketlere bağlılık sorununu çözebilecek mi?
  • Türkiye’deki şirketler çevik dönüşüm yolculuğunun hangi aşamasında?
  • Bu yolculuktan geçen ya da geçmekte olan şirketlerdeki çevik dönüşüm uzmanlarının bu yolculuğa çıkmak isteyen şirketlere önerileri neler olur?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 16:50 - 17:50  

     Salon C

  Panel 15: TL Referans Faiz Uygulaması ve Yansımaları

  • Referans /Gösterge Faizler gerçekten referans olabiliyor mu?
  • Tüm dünya borsalarında faiz kontratları en fazla işlem gören ürünler arasında. Peki TL Referans faiz ile Türkiye’de de yeni ürünler gelişebilir mi?
  • Etkin bir TL Referans faiz göstergesi swap piyasasını nasıl etkiler? Bu şekilde dünya TL Piyasasını İstanbul’a, Borsa İstanbul SWAP Piyasasına taşıyabilir miyiz?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 16:50 - 17:50  

    

  Eğitim 13

 • 16:50 - 17:50  

    

  Eğitim 14

 • 16:50 - 17:50  

    

  Eğitim 15


 • Ara

  17:50 - 18:10

 • 18:10 - 19:30  

     Ana Salon

  "Free Lunch Society" Film Gösterimi ve Yönetmenle Söyleşi, Christian Tod

 • Kayıt ve İkram

  08:00 - 09:30

 • 09:35 - 10:35  

     Ana Salon

  Ana Konuşmacı

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • Kitap İmzalama Etkinliği

  10:35 - 11:05

 • Ara

  10:35 - 10:45

 • 10:45 - 11:45  

     Salon A

  Panel 16: Dönüşümün Sancıları: Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, Jeopolitik Gelişmeler

  • Göç öncesi, sırası ve sonrası insani, sosyal dönüşüm, Göçün uluslararası alanda ve ülkeler üzerindeki etkisi; sosyal, politik, yasal, ekonomik etkiler, güvenlik sorunları, çevresel sorunlar, göçle gelen yeni iş gücü dengesi
  • İklim değişikliği; okyanuslar, temiz su kaynakları, ormanlar ve yaşam alanları üzerindeki riskler ve sosyal maliyetler. İklim değişikliğine yönelik tedbirler (İklim Koalisyonları, Paris Anlaşması, sosyal etki amaçlı yatırımlar)
  • Gelir eşitsizliğine dengesiz büyüme ve hızlı teknolojik dönüşümün etkisi. Beşeri sermayenin hızlı teknolojiye ayak uyduramaması ve beceri geliştirme olanakları kısıtlı düşük gelir grubundaki bireylerin istihdam olanağını ve gelirden aldıkları payı sınırlaması
  • Ekonomik ağırlık merkezlerindeki değişim ve dengelenme arayışı. ABD’nin korumacı yaklaşımı ve Brexit’in küresel ticaret ve entegrasyonu olumsuz etkisi, Çin Kuşak ve Yol Girişimi
  • Sürdürülebilirlik ve teknoloji sorunların çözümü olabilir mi?

  Moderatör

  Bekir Ağırdır

  KONDA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK AŞ, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:45 - 11:45  

     Salon B

  Panel 17: Taşınmaz Nasıl Taşınır?

  • Gayrimenkulde gelişen trendler neler? Gayrimenkul finansmanında hangi alternatifler öne çıkıyor?
  • Doğrudan gayrimenkule yatırım yapmak yerine sermaye piyasası gayrimenkule yatırımda hangi alternatifleri getiriyor?
  • Sermaye piyasasında gayrimenkul yatırım fonu veya gayrimenkul yatırım ortaklıkları çeşitlendirilmiş bir portföyle daha az ve dağıtılabilir bir risk barındırıp, gayrimenkul yatırımına alternatif olabiliyor.  Bu yatırımların artmasındaki engeller nedir? 
  • Gayrimenkul yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının mevcut iş modellerini nasıl geliştirmeli?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:45 - 11:45  

     Salon C

  Panel 18: Finansal Piyasalardaki Dönüşüm ve Türkiye

  • Dünyada yaşanan büyüme sorunu ve çözüm önerileri
  • Parasal genişlemenin sonlanmasının gelişmekte olan ülkelerdeki yansımaları
  • Döviz kuru istikrarsızlıklarının ve ticaret savaşlarının küresel finansal sitem üzerinde yaratığı tehditler
  • Negatif faiz uygulamasının sonuçları ve getiri arayışı
  • Türkiye’nin görünümü ve Türkiye’ye yatırım yapacak fonların beklentileri


  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 10:45 - 11:45  

    

  Eğitim 16

 • 10:45 - 11:45  

    

  Eğitim 17

 • 10:45 - 11:45  

    

  Eğitim 18

 • Ara

  11:45 - 12:00

 • 12:00 - 13:00  

     Salon A

  Panel 19: İnsanın En iyi Versiyonu

  • İnsanın varlık nedeni nedir? 
  • İnsanı insan yapan şeyler/özellikler nelerdir? 
  • İnsanın kendini bilmesi/tanımasının önemi nedir?
  • İnsanın versiyonunu belirleyen özellikler nelerdir? (Beyin = donanım, Zeka = işletim sistemi, Akıl = yazılım, Ahlaki Erdemler = Adalet, Basiret, İtidal, Metanet)
  • İnsanda gelişim ve versiyon yükselmesi için gereken özellikler nelerdir? 
  • Fizyolojik/Bilişsel açıdan insanın en iyi versiyonu nedir? 
  • Toplumsal/Sosyal açıdan insanın en iyi versiyonu nedir?
  • Ekonomik açıdan insanın en iyi versiyonu nedir? (Finansal okur yazarlık, rasyonel karar alma ve davranışsal finans çalışmalarına konu yatırım kararlarını etkileyen; Bilişsel Önyargılar, Sezgisel Yanılsamalar, Zihinsel Yanılsamalar, Sürü Psikolojisi)

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

  Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, Düşünür, Edib, Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, Filozof, Hattat

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 12:00 - 13:00  

     Salon B

  Panel 20: Sosyal Etki Amaçlı Yatırım: Yeni Bir Moda mı Yoksa Kazançlı bir İş Modeli mi?

  • Sürdürülebilir bir dünyanın finansmanı için “Sorumlu Yatırım” “Sosyal etki amaçlı yatırım” gibi pek çok terimi daha çok konuşuyor olduk. Peki bunları nasıl tanımlarız?
  • “Yeşil Kârlar” şirketlerin gündeminde öne çıkmaya başladı. Çevreci projelerin finansmanında yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Geleneksel ürünleri ve yöntemleri nasıl daha yeşil hale getirebiliriz?
  • Yatırımcılar sosyal etki amaçlı yatırımları portföylerine alma konusunda ne düşünüyor? Sosyal girişimlere nasıl yatırım yapılır? Sermaye piyasası ne sunuyor? Sosyal etki amaçlı fonlar, Yeşil Tahviller, Sosyal Tahviller ve niceleri…
  • Sosyal etki amaçlı ürünleri nasıl ölçümleyebiliriz ve kıyaslayabiliriz? Bu yatırımlarda etki nasıl ölçülür ve raporlaması nasıl yapılacak? Standart var mı? Raporlama maliyetini azaltacak çözümler var mı?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 12:00 - 13:00  

     Salon C

  Panel 21: İhtiyaç Haritası


  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 12:00 - 13:00  

    

  Eğitim 19

 • 12:00 - 13:00  

    

  Eğitim 20

 • 12:00 - 13:00  

    

  Eğitim 21

 • Ara

  13:00 - 13:40

 • 13:40 - 14:00  

     Salon A

  Ana Konuşmacı

  Konuşmacı

  Levent Çakıroğlu

  Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Koç Holding A. Ş.

 • Ara

  14:00 - 14:10

 • 14:10 - 15:10  

     Salon A

  Panel 22: Dönüşüm Ekonomisinin Müşterileri

  • Mekanların evrimi. Fiziki mekândan çevrimiçi platformara geçiş. Mağazalar, seans odaları, işlem salonları aramızda olmaya devam edecek mi?
  • Dijital dünyanın en büyük ülkesi: Sosyal medya, müşteri davranışlarını nasıl etkiliyor? Sosyal platformlar müşterileri nasıl yönlendiriyor?
  • Dijital kanallar büyük oyuncuların dağıtım kanalı üstünlüğünü ortadan kaldırabilecek mi? 
  • Dijital pazarlama mı, dijital dünyada pazarlama mı?
  • Pazarlamanın yeni kavramları: Broad casting, Narrow casting, Point casting, Self media, Nano publishing

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:10 - 15:10  

     Salon B

  Panel 23: Sermaye Piyasasında Kaynak Alternatifleri

  • Reel sektör neden borçlanma aracı ihraç etmeli? Belediyeler bu piyasaya girebilir mi?
  • Özel sektör borçlanma araçlarının sermaye piyasasındaki rolü ne? Emeklilik yatırım fonları borçlanma araçları yatırımlarına ilişkin beklentileri neler?
  • Piyasa algısını olumsuz etkileyen daha önceki temerrüt vakalarına karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz?
  • Yatırımcıların sukuk ve VDMK gibi yeni ürünlere bakışı neler?
  • Vadelerin uzaması ve yabancı yatırımcıların da ihraçlara katılmasını sağlamak için neler yapılabilir, yabancı yatırımcı gözünden Türkiye borçlanma araçları piyasası nasıl?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:10 - 15:10  

     Salon C

  Panel 24: Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve Riskler

  • Finansal teknoloji (fintek) geleneksel finansal kurumlar için bir dönüşüm fırsatı mı yoksa bir tehdit midir?
  • Finans sektörü teknolojik yenilikleri benimserken İslami bankalara özgü riskler, fırsatlar ve zorluklar var mıdır?
  • Dinamik bir finansal ekosistemde faaliyet gösteren İslami finans kurumları için yasal düzenlemelerin geliştirilmesi.
  • Uluslararası İslami finans sorunlarının ele alınmasında düzenleyici ve denetleyici yaklaşımlar: Merkezi Danışma Kurullarının rolü var mı?
  • Etik finans ve İslami finans bağı: Türkiye’de sosyal sorumlu yatırımların (SRI) potansiyeli.
  • Finansal kapsama ve sürdürülebilir kalkınma için İslami finansın harekete geçirilmesi.
  • Yeni teknolojilerin finansal kapsama ve KOBİ finansmanındaki rolü.

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 14:10 - 15:10  

    

  Eğitim 22

 • 14:10 - 15:10  

    

  Eğitim 23

 • 14:10 - 15:10  

    

  Eğitim 24

 • Ara

  15:10 - 15:20

 • 15:20 - 15:40  

     Salon A

  Ana Konuşmacı

  Konuşmacı

  Tarkan Maner

  CEO, Nexenta by DDN

 • Ara

  15:40 - 15:50

 • 15:50 - 16:50  

     Salon A

  Panel 25: Toplum 5.0: İnsan Odaklı Endüstrileşme

  • Avcı/toplayıcı (1.0), tarım (2.0), endüstri (3.0) ve bilgi (4.0) toplumlarından sonra Toplum (5.0): Teknoloji tabanlı insanı merkeze alan Süper Akıllı Toplum. 
  • Toplum 5.0 sofistike ve gelişmiş teknolojiler yoluyla büyük verileri kullanarak insanın yaşam kalitesinin artıran ve kişiye özel çözümler sunan bir ekosistem vaad ediyor.  
  • Tüm bunlar için gerekli olan “VERİ” nasıl sağlanacak?  Kamunun ve özel şirketlerin elindeki büyük veriler ortak paylaşıma açılabilir mi? Sakıncaları neler? 
  • Bu süreçte 5 engel (ulusal stratejiyi belirleyecek düzenleyici kurumlar engeli, teşvik edici düzenleme ve hukuk alt yapısı engeli, bilginin korunması ve siber güvenlik engeli, insan kaynağının eğitilmesi ve yetiştirilmesi engeli, toplumsal kabul engeli) nasıl aşılacak?
  • Verinin işlenebilir olması için, en başından daha toplama aşamasında neye dikkat etmeliyiz? Nesnelerin interneti teknolojisi ile toplanan büyük veri daha etkin bir çözüm üretebilir mi? Verimliliği artırmak, daha fazla hizmet sunmak için verileri nasıl kullanabiliriz? 
  • Verinin değeri nereden geliyor? Verinin değer zincirinde kim nerede para kazanıyor? Benim verim ne kadar eder? Benim verimin tek başına değeri var mı yoksa değeri yaratan kolektif veri mi?


  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:50 - 16:50  

     Salon B

  Panel 26: Alım Satım İşlemlerinin Yeni “Alfa”sı: Algoritmalar

  • Algoritma nedir?
  • Algoritmik işlemler, aracılığı nasıl dönüştürecek? Bu işlemlerde yeni start-up’lar sektörü nasıl etkileyecek?
  • Bugünün piyasalarında daha yüksek performans için alım satım altyapıları nasıl optimize edilmeli? Artan veri hacimleriyle yüksek kaliteli bağlantıyı nasıl devam ettirebiliriz? 
  • Kolakasyonda yeni ne var? 
  • Alım satım işlemlerinin yeni “Alfa”sı : Trade exceution analytics . Yapay zeka ve makine öğrenimi bu sektörde nasıl uygulanıyor?

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:50 - 16:50  

     Salon C

  Panel 27: Finansal Sistem ile İlgili Yanlış Giden Ne? Ne Yapılabilir?

  • Aşırı borçlanma ve yansımaları. 
  • Sorumlu yatırımlar. 
  • Finansal sektörün doğru ağırlığı ne olmalıdır? 
  • Finansal sektör ne kadar büyük olmalı? Yeni teknolojilerin mevcut finansal mimari üzerindeki olası etkileri (bankacılık, gölge bankacılık ve sermaye piyasasının ağırlığı)? 
  • Optimal finansal yapı nedir (bankacılık, gölge bankacılık ve sermaye piyasasının ağırlığı)? 
  • Çevresel konular göz önünde bulundurulmalı mı? 
  • Yeni teknolojilerin mevcut finansal mimari üzerindeki olası etkileri. 

  Moderatör

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

  Konuşmacı

  Teyit Bekleniyor

 • 15:50 - 16:50  

    

  Eğitim 25

 • 15:50 - 16:50  

    

  Eğitim 26

 • 15:50 - 16:50  

    

  Eğitim 27

 • Ara

  16:50 - 17:50

 • 17:00 - 18:00  

     Salon A

  Panel 28: Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları

     • E-devlet dönüşümü süreci, ileri teknoloji üreten ülke olmak için atılacak adımlar, kamunun büyük veri analizi, yapay zeka, siber güvenlik ve bilgi güvenliğindeki öncü rolü.
     • Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesi.İstanbul Finans Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi.
     • Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin çıkarılması, yetenek gelişimine ihtiyaç duyulan alanlar ve bu amaçla yürütlen projeler. Kamuda kariyer, performans yönetimi, liyakata göre yerleştirme ve yetkinlik artırılması uygulamaları,
     • Ekonomik kalkınma için gereken yatırımların özendirmesi, Türkiye yatırım ortamının tanıtımı, engel ve sorunların tespiti ve çözümü.     Moderatör

     Teyit Bekleniyor

     Konuşmacı

     Arda Ermut

     T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

     Konuşmacı

     Prof. Dr. Göksel Aşan

     T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı

     Konuşmacı

     Teyit Bekleniyor

    • 17:00 - 18:00  

       

     Eğitim 28

    • 17:00 - 18:00  

       

     Eğitim 29

    • 17:00 - 18:00  

       

     Eğitim 30

    • Kapanış

     18:00 -

    Top
    Top