Prof. Dr. Suna Özyüksel

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Finansal Planlama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğünü yürüten ve Sigorta ve Risk Yönetimi Kurucu Anabilim Dalı Başkanı olan Özyüksel aynı zamanda, Finansal Planlama Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Etik ve Disiplin Komitesi başkanıdır.

2007- 2014 yılları arasında, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü ve 2004-2007 yılları arasında ise Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1997-2004 yılları arasında, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Sigortacılık Bölüm Başkanı, Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanı, Finansal Piyasalar Merkezi Müdürü olarak çeşitli görevlerde çalışmıştır. Özyüksel iş hayatına 1985 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzman olarak başlamıştır.

2007 yılından beri, AB Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu “Avrupa Takımı” üyesidir. 2005-2014 yılları arasında, Eficert (Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu), Underwriting Akreditasyon Komitesi üyesi, Küresel Sigorta Eğitimi Enstitüsü (Institute for Global Insurance Education) üyesi, Afrikalı-Asyalı Sigortacı ve Reasürörler Federasyonu Eğitim Komitesi üyesi, OECD Uluslararası Büyük Ölçekli Felaketlerin Finansal Yönetimi Ağı üyesi, OECD INFE Finansal Eğitim Uluslararası Networkü gözlemci üyesi, Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu “Tek Sigorta Piyasası Komitesi” ve “Ekonomi ve Finans Komitesi” üyesi olarak uluslararası örgütlerde görev almıştır.

Ayrıca, aynı dönemde, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Danışma Kurulu üyesi, Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu üyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Danışma ve Değerlendirme Platformu üyesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Danışma ve Değerlendirme Platformu Üyesi, TURKAB AB-Türkiye İşbirliği Derneği gerçek kişi üyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı “Sigortacılık Eğitim Merkezi-SEGEM” Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı “Aktüerler Sınav Kurulu” Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Çalışma Grubu” üyesi ve Şeker Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi gibi çeşitli ulusal görevlerde de bulunmuştur.

Top