Prof. Dr. Güler Aras

TÜRKİYE ENTEGRE RAPORLAMA AĞI (ERTA), KURUCU BAŞKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Güler Aras, uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüş, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ile akademide çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri`nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilen Prof. Aras, 2014-2015 döneminde Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business Center for Financial Market and Policy’de misafir profesör olarak bulunmuş, önemli proje ve araştırmalarını orada sürdürmüştür. 

Prof. Aras, Routledge tarafından yayınlanan “Finance, Governance and Sustainability” ve “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar “Social Responsibility Journal” dergisinin editörlüğünü yürütmüştür. Çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda bulunmakta olan Aras aynı zamanda “Journal of Capital Market Studies” dergisinin kurucu editörlüğünü yürütmektedir. Finans, sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış, 25`in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve tebliğleri olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış çok sayıda projesi bulunan Profesör Aras`ın son kitaplarından olan ‘Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets’ (2015), ‘Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment’ (2016) ve ‘Corporate Behavior and Sustainability: Doing well by being good’ (2017) Routledge tarafından yayınlanmıştır. 

Prof. Aras, ‘Entegre Raporlama’ konusunda önemli çalışmalara imza atmış olup, bu konudaki gelişmelerin Türkiye`de öncülüğünü yapmaktadır. Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA) kurucusudur ve halihazırda bu inisiyatifin başkanlığını yürütmektedir. AFA, AOM, SASE, AEA, SFS, TKYD, UFE gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası mesleki ve akademik organizasyonun kurucusu, üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Prof. Aras, mevcut gorevlerinin yanisira çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Farklı dönemlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı çalışma ve strateji komisyonlarında ve kalkınma planları hazırlık ihtisas komisyonlarında görev yapmıştır.

Prof. Aras, ayni zamanda 2015 yılından bu yana Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği`nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Top