Türkiye Sermaye Piyasları Birliği Kongre Logo

Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. 2014 yılından itibaren, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören bütün yatırım ortaklıklarından oluşan bir üyelik yapısına sahibiz.

Sektörel temsil gücü ve birikimimiz sayesinde üyeler ve yatırımcılar için sermaye piyasasını geliştirecek çözümler sunarız. Sektörün gelişimini yavaşlatan sorunların çözülmesinde veya sektörü ileri taşıyacak adımların atılmasında aktif rol üstleniriz.

www.tspb.org.tr

Güçlü Bir Sermaye Piyasası İçin

 • Kurumsal ve bireysel yatırımcılarla,
 • Üyelerimiz ve sektör çalışanlarıyla,
 • Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurumlarıyla,
 • Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. gibi sermaye piyasası kurumlarıyla,
 • Halka açık şirketler, üniversiteler, ilgili dernekler, birlikler ve medya ile işbirliği içinde çalışırız.

Ne Yaparız ?

 • Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için düzenlemeler yapar, yürütür, denetleriz.
 • Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirir ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oluruz.
 • Ülkemizde sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunuruz.
 • Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yaparız.
 • Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yaparız.
 • Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri izleyerek, bu konudaki gelişmeleri üyelerimizle paylaşırız.
 • Sektör çalışanlarının bilgilerini geliştirecek eğitim programları düzenleriz.
 • Kamuoyunu, tasarrufların artırılması ve yatırımlarının sermaye piyasasına yönlendirilmesi konusunda bilgilendiririz.