Dr. N. Pınar Artıran

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Bakan Danışmanı - DTÖ Kürsüsü, Başkan - Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Direktör - Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Diğer 2018 Konuşmacıları