Dr. Vahdettin Ertaş

Başkan - Sermaye Piyasası Kurulu

Dr. Vahdettin Ertaş - Sermaye Piyasası Kurulu Başkan


Diğer Geçtiğimiz Yıllardaki Konuşmacılar