PDF

Saat

Salon

İçerik

08.00 - 09.30

Kayıt ve İkram

09.30-09.40

Açılış

10.40-11.30

Ara

11.30-12.30

Panel 1: Yapısal Reformlar: Sanal Gerçeklik Mi, Somut Gereklilik Mi?

 • Nasıl bir gelecek istiyoruz?
 • Toplumun sağlıklı yapılanması için çokça adı geçen “Yapısal Reformlar” nedir?
 • Siyasal, Sosyal ve Ekonomik: Yapısal Reformları gerçekleştirmek için ne yapılması gerekiyor, maliyetleri nedir?
 • Toplum sözleşmemizi yeniden yazmak gerekiyor mu?
 • Sağlıklı büyüme modeli için optimal sermaye yapımız ne olmalı?
11.30-12.30

Panel 2: Bana Bu Kalemi Sat!

 • Yurtdışı satışa aracılık yapan yatırım bankası temsilcilerinin beklentileri, önem verdikleri hususlar, analiz yöntemleri
 • Yabancı yatırım bankacılarının gözünden ihraçlar
11.30-12.30

Panel 3: Yapay Zeka 101

 • Tanımı, çalışma modeli, etki alanları, getirdiği değişim
 • Hangi alanlarda kullanmaktayız, hangi alanlarda kullanacağız?
 • Yapay zekanın hukuki kişiliği nedir? Cezai ehliyeti nasıl olacak?
11.30-12.30

Eğitim 1

11.30-12.30

Eğitim 2

11.30-12.30

Eğitim 3

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-14.30

Panel 4: Peki Ya Sonra?

 • Start-Up’tan VC’ye gelmiş ardından M&A ile şirketini devretmiş girişimciler deneyimlerini ve sonrasını aktarıyor
13.30-14.30

Panel 5: Topluma Duyarlı Kaynak Aktarımı ve Finans Kurumlarının Rolü

 • Topluma duyarlı fonların yatırım alanları, ilkeleri, beklentileri
 • Finansal kurumlar toplumu dönüştürmenin anahtarı olabilir mi?
13.30-14.30

Panel 6: AI Yakanın Rengine Bakmaz

 • Gelecekteki istihdam nasıl olacak ve finansal hizmetler sektöründeki meslekleri nasıl etkileyecek?
 • Geleceğin çalışanlarında bulunması gereken yetkinlikler nelerdir?
 • Bu yetkinliklere erişebilmek için ne yapmak gerekiyor?
13.30-14.30

Eğitim 4

13.30-14.30

Eğitim 5

13.30-14.30

Eğitim 6

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

Panel 7: Yeni Nesil Girişimcilik, Finansmanı ve Akıllı Para

 • Sermaye şirketlerine veya projelere finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığın bütçesinden kaynak aktarılması, seçim ölçütleri
 • Kaynak sağlamış girişimcilerin deneyimleri
 • Akıllı Para hangi yatırımlara yöneliyor
 • ÇiftlikBank para toplarken neden startuplar yeterince kaynak bulamaz
 • Risk algımız gerçekten düşük mü yoksa “kontrolsüz güç” müyüz?
14.45-15.45

Panel 8: Katılım Finans: Daha İnsani Bir Gelecek!

 • Katılım finansta inovasyon; araçlar, çalışanlar, iş modelleri, kurumlar…
 • Finansal sistem dışı tasarrufların çekilmesinde katılım finans sisteminin sunduğu araçlar
 • Sektörün sağlıklı olarak büyümesi için atılması gereken adımlar?
 • Toplumsal sahiplenme için ulusal politika belgesi
 • Murabaha ve İcara tamam. Peki ya diğerleri? Muşaraka yatırımlarında yedi yıllık sonra halka arz zorunluluğu ve sermaye yeterliliği hesaplamasında risk karşılığı ayrılması, Azalan muşaraka modeli ve Hazine’nin desteği, İcara Sukuk Katılım Finansın diğer araçlarına dışlama etkisi yapıyor mu?
 • Katılım finansman modelinde getiriyi artırma seçenekleri: Katılım şemsiye fonları ve emeklilik fonları getiri nasıl ençoklanabilir, kullanılabilecek varlıklar nelerdir, Katılım endeksi nedir, üzerine geliştirilebilecek ürünler neler olabilir, Muşaraka projelerinin GYF yoluyla menkulleştirilmesi
 • Katılım bankalarının desteklediği ve Hazinin kaynak aktardığı GSYF modeli
 • Altyapı projelerine proje finansman sukuk modelleri ile kaynak yaratılması
 • Katılım finans sisteminde likidite yönetimi ve yeni geliştirilen araçlar
 • Portföy yönetimi Sektörün büyümesi için ulusal politika belgesi gerekli değişiklikler nelerdir
 • Fintek uygulamalarının katılım finans sistemi tarafındaki yansımaları
 • Geleneksel bankların katılım finans araçlarını sunması ve dağıtım kanalının çeşitlendirilmesi
 • Merkezi Danışma Kurulunun yapısı ve işleyişi
14.45-15.45

Panel 9: Bankacılık, Lisanslı Teknoloji Şirketi Mi?

 • Finans sektörünün baş aktörlerinin gözünden iş modellerindeki yıkıcı değişimi ve konumlanmalarını dinleyeceğiz
14.45-15.45

Eğitim 7

14.45-15.45

Eğitim 8

14.45-15.45

Eğitim 9

15.45-16.00

Ara

16.00-17.00

Panel 10: Yükselen Korumacılık Karanlık Gelecek mi?

 • ABD’nin başlattığı ve diğer ülkelerin devam ettirdiği gümrük oranlarının artışı ne anlama geliyor?
 • Gümrük oranlarının artışının maddi etkisi nedir?
 • Karşı önlemlerin alınması Ticaret Savaşına dönüşebilir mi?
 • Ticaret Savaşlarının galibi olabilir mi?
16.00-17.00

Panel 11: Singularity Çağında Emeklilik

 • Sağlık Döngüsü ve Refah Döngüsünün birlikte nasıl sağlayacağız
 • Yaşlanan ve ömrü uzayan nüfusun finansal riskleri (idrak yeteneğinin azalması, dolandırıcılığa, yanlış yönlendirilmeye, yanlış yatırıma maruz kalma, karışık ürünler, yetersiz finansal okuryazarlık ve sosyal yalıtım)
 • Bağımsız finansal planlama uzmanı ihtiyacı var mı? Nasıl yararlanılabilir, dünyada yararlanılabiliyor mu?
 • Teknolojik dönüşümün bireysel emeklilikteki yansımaları: Robo Danışmanlar, onboarding, raporlama, müşteri ilişkileri yönetimi
16.00-17.00

Panel 12: Fizik Ötesi Finans

 • Uygulama tabanlı bankalar geleneksel bankaları dönüşüme zorluyor
 • Online brokerlar varsa aracı kurumlar ne olacak
 • Robo Daneye mi Akıl Daneye mi güveneceğiz?
 • Açık Veri, Açık API, PSDII uygulamaları finansal kurumları ve teknoloji şirketlerini beraber çalışmaya zorlayacak mı?
 • Fintekler yerel düzenleme farklarını kaldırıp küresel düzeyde harmonizasyona yol açar mı?
16.00-17.00

Eğitim 10

16.00-17.00

Eğitim 11

16.00-17.00

Eğitim 12

17.00-17.15

Ara

11.30-12.30

Panel 13: Dalgalı Piyasalarda Hazine Yönetimi: Finansal Riskinizi Yönetebiliyor musunuz?

 • Şirketler kesiminde döviz borcunun yüksek olması ve doğru yönetilmemesi faaliyet gelirlerini yemekte. Peki, başarılı CFOlar hazine yönetimini nasıl yapıyorlar, tahminlerini nasıl oluşturuyorlar, hangi ürünleri kullanıyorlar
 • Future mu Forward mı, tezgahüstü Opsiyon mu, Borsadaki Opsiyon mu?
 • Sermaye piyasası kurumları risk yönetimi konusunda nasıl araçlar/hizmetler sağlıyorlar
 • 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikler şirketlerimizi nasıl etkiliyor
11.30-12.30

Panel 14: Alternatif Yatırım Fonları

 • Gayrimenkul Yatırım Fonları
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
11.30-12.30

Panel 15: FinTek ve Algoritmik Alım Satım Teknolojileri

 • Algoritmaların işlem yaptığı piyasada insanlar ne yapacak?
 • Algoritmik işlemler piyasa dalgalanmalarını artırıyor mu?
 • Kullanılan parametreler nelerdir?
 • Yapay zeka uygulamalarının algoritmik işlemlerdeki payı
 • Finansal veri ve haberleri algoritmalara nasıl dahil edeceğiz?
 • Kullanıcılara algoritmik işlem yapabilmeleri için ara yüz sağlanabilir mi?
 • Mikrosaniyelerin önemli olduğu ortamda nasıl bir alt yapı ihtiyacı var?
 • Duygu analizi verisinin veri kümesi ve API olarak yatırımcılara sunulması ve algoritmalarda bir girdi olarak kullanılması
 • NASDAQ ve iSentium’un twitter verisini duygu analizi olarak işleyip yayınlaması
11.30-12.30

Eğitim 13

11.30-12.30

Eğitim 14

11.30-12.30

Eğitim 15

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-14.30

Panel 16: AI Çağında Finansal Müşteriye “Dokunmak”

 • Yapay zekaların ve robotların müşteriyle teması nasıl olacak?
 • Müşteri ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceğiz?
 • Büyük verinin müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesindeki önemi
 • Müşteri tercih mi edecek yoksa tercih mi ettirilecek, Veriye Dayalı Davranış Değişikliği
 • Internetin duygusunu izlemek mümkün mü?
 • BES Sisteminde sözleşme sonrası destek nasıl sağlanabilir?
 • Yaşam süresinin uzayacağı bir çağda finansal müşteriye ne tür ürünler sunulacak?
13:30-14:30

Panel 17: Portföy Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm

  • Portföy yönetiminde otomasyon- pasif yönetimli fonların otomasyona bağlanması
  • Kural bazlı emir iletimi oluşturulması
  • Müşteriye yönelik raporlama ve sistem üzerinden raporlarına erişim çalışmaları
  • Portföy yöneticisinin karar oluşturmasına yardımcı olabilecek yazılımlar
  • Portföy yönetimi tamamen robotlar tarafından yapılabilir mi?
13:30-14:30

Panel 18. FinTek’e Karşı TekFin

 • Kullanıcı bilgilerinin toplanması ve analizi ile kullanıcı deneyiminin artırılması
 • Bilginin “yeni petrol” olması
 • FinTek yeni beliren teknolojilerin kullanılarak “eski dünya”nın yıkılmasını hedeflerken, TekFin finansal hizmetler sektöründeki mevcut deneyimlerin artırılmasını hedefliyor
13.30-14.30

Eğitim 16

13.30-14.30

Eğitim 17

13.30-14.30

Eğitim 18

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

Panel 19: Küresel Piyasalardan Şirket Yönetim Kurullarına Tavsiyeler: Kurumsal Yönetimin Sıcak Konuları

 • Kurumsal dayanıklılık için yönetim kurulları neler yapabilir?
 • Finansal olmayan raporlamanın şirketlerin risk yönetimine katkısı
 • Yatırım Kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ve OECD, EC Direktifleri ve UK düzenlemeleri, Türkiye’ye etkileri
14.45-15.45

Panel 20: Geleceğimiz İçin Kurumsal Yatırımcı Yaratmalıyız

 • Kurumsal yatırımcı kimdir?
 • Neden kurumsal yatırımcı yaratmalıyız?
 • Kamu kaynaklarının sermaye piyasası dışında değerlendirilmesi doğru mu?
 • Vakıf, dernek, oda, birlik gibi tüzel kişilerin kaynakları sermaye piyasasında değerlendirilmesinin önündeki sorunlar (kuruluş sözleşmelerindeki kısıtlar, hukuki ve cezai sorumluluk halleri) nelerdir
 • Portföy yönetimi sonucu iktisadi işletme oluşur mu?
 • Düzenleme arbitrajından kaynaklanan sorunlar
14.45-15.45

Panel 21: Blockchain: Şehir Efsanesi mi Uygulaması Var mı?

 • Bugüne kadar blockchain dünyasında neler oldu?
 • Uygulama örnekleri
14.45-15.45

Eğitim 19

14.45-15.45

Eğitim 20

14.45-15.45

Eğitim 21

15.45-16.00

Ara

16.00-17.00

Panel 22: Jedi’ın Dönüşü: Halka Açılmalar Çağı Başlıyor

 • Dünyada faiz artırımları ve küresel likiditenin azalması
 • Gerçekleştirilen halka açılmalar, ertelenen halka açılmalar
 • Yurtdışını tercih eden şirketlerin geçmişe bakışı
 • Halka açık şirketler ile halka kapalı şirketler arasındaki maliyet arbitrajı sorunu
 • Şirketler halka arz sürecinde neler yapmalı
 • Neden, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Kim
16.00-17.00

Panel 24: Müşteriyi Tanıma Kuralı: Dünya Nerede?

 • Biometrik imza, mesafeli sözleşme, Regtech, KYC/AML
 • Sandbox uygulaması ve Türkiye’nin durumu
 • Düzenleyiciler geleceğe hazır mı?
 • Islak imza ile finans merkezi olunur mu?
 • MiFID 2’nin getirdikleri
16.00-17.00

Eğitim 22

16.00-17.00

Eğitim 23

16.00-17.00

Eğitim 24

17.00-18.00

Ara

18.00-19.00

Panel 25: Sporun Geleceği Aydınlık Mı?

 • Başkanlar sporumuzun geleceğini nasıl görüyor?
 • Uluslararası başarı için gerekli olan unsurlar nelerdir?
 • Kulüplerimizin finansal açıdan daha sağlıklı nasıl yaparız?
 • Halka kapanma akımı Türk futbol kulüplerine de sıçrar mı?