Başak İlisulu

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Sekreteri Başak İlisulu, TÜGİAD’ın idari yönetiminden ve Derneğin yurt içi ve dışı faaliyetlerinin, Türkiye’deki şubeleri ile yurt dışı temsilciliklerinin çalışmalarının, proje ve yayınlarının, kurul ve komisyon çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, TÜGİAD’ın girişimcilik alanındaki Türk ve yabancı paydaş ilişkilerini yürütmekte; G20 nezdinde de, G20 Genç Girişimciler İttifakı Türkiye Sherpası olarak görev almaktadır.

Aynı zamanda TÜGİAD üyeleri arasında girişimcilere yatırım amacıyla kurulan GirişimTürk AŞ’nin ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olan İlisulu, girişimcilik ekosisteminde yatırımcı olarak da yer almaktadır.

Kariyerine bürokraside başlayan İlisulu, TÜGİAD öncesinde, 2001-2014 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığında çalışmıştır. Türkiye’nin AB ile müzakere sürecinde görev almış; Türkiye-AB arasındaki eşleştirme projeleri ve teknik destek çalışmalarında ulusal koordinatörlük üstlenmiş; Türkiye’nin AB İletişim Stratejisinin hazırlanması ve uygulanmasından, Türkiye çapında ve AB’de yürütülen iletişim çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olmuştur. Kamu, sivil toplum, üniversiteler, yerel otoriteler ve medya organlarında konuşmacı ve iletişim ve müzakere alanında eğitici olarak yer almıştır. Bakanlıkta en son İletişim, Sivil Toplum ve Kültür Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

TED Ankara Koleji mezunu olan Başak İlisulu, lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış; ODTÜ Avrupa Çalışmalarında yüksek lisans yapmıştır. Araştırma çalışmaları için London School of Economics ve College of Europe’da bulunmuştur.