Çisel İleri

İktisadi Kalkınma Vakfı, Araştırma Müdürü

Çisel İleri halihazırda İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Araştırma Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda kurumunun tüm yayınlarının koordinasyonu, bütçe yönetimi ve editörlüğünden, İKV’nin kamu ve diğer kurumlar nezdinde temsilinden, çeşitli projelerin yürütülmesinden sorumludur.

Kariyeri boyunca Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli boyutlarını çalışan Çisel İleri’nin uzmanlık alanları AB enerji politikası, kamu alımları, Türkiye-AB Gümrük Birliği, AB fonları ve programları ile Türkiye-AB siyasi ve ekonomik ilişkileridir.

Bu konularda çok sayıda yayını, konferans sunumu bulunmaktadır.