Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında oluşturulan B2B görüşme alanlarında, TSPB üyesi aracı kurumlar ve reel sektör firmaları bir araya geldi.

B2B görüşmeleri kapsamında 8 farklı sektörden 20 firma başvuruda bulundu. 16 firma için 3 TSPB üyesinden 31 görüşme talebi iletildi. Firmalar ile yapılan görüşmeler sonucunda 11 firma ile toplam 15 görüşme teyit edilerek planlandı, bu görüşmelerden 11’i gerçekleşti.


Diğer 2018
  • İçerik hazırlanıyor.